Successen vieren zonder cijfers

Successen vieren zonder cijfers- Buro Sprint helpt met betere teamprestatiesLaatst woonde ik een teambijeenkomst bij. Een mooi opgemaakte Excelgrafiek liet ons zien hoe we de afgelopen tijd gedraaid hadden. Balkjes, kleurtjes, het zag er keurig uit. De cijfers waren aan het woord. De energie zakte weg bij de meeste aanwezigen. Enkele mensen namen het voortouw, de rest was stil. Enigszins onbevredigd verlieten we de vergaderzaal. Herkenbaar?

Dit kan ook anders! Als teamleider laat je nogal wat liggen door de aandacht alléén op cijfers te richten. Een boost creëren die betere prestaties veroorzaakt en mensen vol energie aan de slag laat gaan is natuurlijk veel fijner. Voor zowel team als individu. Hier komen mijn tips om successen te vieren zonder cijfers, wat zorgt voor een groeiend wij-gevoel en sneller leidt tot betere prestaties.

Beweeg met het lichaam

Cijfers en grafieken zorgen dat we met ons hoofd aan het werk gaan. Omdat we meer zijn dan ons hoofd en op het werk ook ons gevoel en lichaam bij ons hebben, kun je daar maar het beste ook gebruik van maken. Ga bijvoorbeeld eens staan tijdens een bijeenkomst en gooi een balletje bij een beurt. Een beetje wennen misschien, maar wél een aanrader voor meer energie in je team.

Deel het onderweg zijn

Wat cijfers doen is een resultaat weergeven.  Vraag je eens af: draait het om het resultaat, het winnen of gaat het om iets anders? Als je bijvoorbeeld een wereldreis maakt, is de fun van je reis dan dat je bent gearriveerd, dat het achter de rug is of draait het om de ervaringen die je onderweg opdoet? Als je dit beseft, sta dan eens bewust stil met je team bij de opgedane ervaringen in plaats van de resultaten. Het samen delen van het plezier. Praat eens met elkaar over waar je blij van werd deze week. Laat de cijfers niet aan het woord, maar deel met elkaar de plezierige ervaringen. Dit leidt gegarandeerd tot meer energie in je team.

Maak het tastbaar naar nu

Cijfers zijn niet voelbaar. Als je bijvoorbeeld jaardoelstellingen formuleert voelen ze nog zo ver weg, niet tastbaar. Hoe is het concreter te maken naar het nu? Het delen van de ervaringen over wat er al gelukt is, zorgt eerder dat je in beweging komt dan wanneer je alleen de cijfers bekijkt. Waarom zou je wachten tot het jaar voorbij is? Juist stil staan bij wat nu al bereikt is, geeft een ieder weer energie om verder te kunnen.

Stil staan bij wat al goed is

Veel informatie is vaak gericht op wat nog niet gelukt is. Daarmee geef je impliciet aan dat het nog niet goed genoeg is. De aandacht gaat naar het te kort, het gevoel te kort te schieten. Cijfers geven aan dat het nog beter moet. Motiverend werkt het als je de aandacht bewust richt op wat al wel gelukt is en dat mensen zelf laat vertellen, in plaats van de cijfers het woord te geven. Dat is positief en actief tegelijk. Door de aandacht bewust te richten op wat al bereikt is, en wat goed ging, groeit het wij-gevoel, de positiviteit en leidt dit sneller tot betere prestaties.

Successen vieren zonder cijfers

Kun je hulp gebruiken bij het creëren van een boost? Ik help teams met het stilstaan bij hun successen zonder cijfers. Het helpt deelnemers uit het hoofd te komen. De boost stimuleert mensen trots te zijn en dat te delen met elkaar, zodat voelbaar wordt welke hoeveelheid werk al verzet is. Dat levert nieuwe energie op! Wil je ook een boost creëren die betere prestaties veroorzaakt en mensen vol energie aan de slag laat gaan? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Nieuwsgierige groet,

Mirjam de Nooij-Wittenberg | 06 48 42 02 00 

Successen vieren zonder cijfers