Visie: Organisaties zijn er voor mensen 

In mijn ideale wereld worden mensen gezien als belangrijkste kapitaal van een organisatie. Organisaties zijn er voor mensen en niet andersom. Mensen zijn meer dan poppetjes en cijfertjes op papier uitgedrukt in fte’s. Mensen zijn mensen met gevoelens.

In mijn ideale wereld voelen mensen zich veilig en gewenst op hun werk. Veiligheid is iets dat van binnen in ieder van ons zit. De bedding in jezelf kunnen voelen, jezelf kunnen dragen, dat is mijn wens voor ieder van ons. Als je dit gevoel van ik mag er zijn kunt voelen in jezelf, voel je je autonoom. Als je je autonoom voelt, voel je je een krachtig en waardevol mens, weet je wat je wilt en waarom je dat wilt. Als je dit van binnenuit voelt,  kun je je waarde en je werkelijke potentie ook laten zien.

Het succes van een organisatie valt of staat bij de waarde die de mensen die er werken brengen kunnen. Daar waar mensen weer meer zichzelf zijn en ruimte ervaren om te kunnen betekenen wat ze als beste betekenen kunnen, komt er een energie op gang die een aantrekkingskracht heeft. Als mensen de waarde voelen van de beste versie van zichzelf, schept dat ruimte voor iedereen, voor de gehele organisatie en de klant. 

Missie: dichterbij jezelf zijn en nader tot elkaar

Meer voor elkaar faciliteert verbinding tussen professionalsDie vrijgekomen ruimte binnen een organisatie komt doordat mensen het beste van zichzelf kunnen laten zien en geven. Meer voor elkaar zet professionals in hun kracht en brengt ze dichter bij elkaar. Gevoel van samen begint echter bij jezelf, door in verbinding met jezelf te zijn.

We hebben allemaal ervaringen opgedaan, waarbij onze veiligheid in het geding is geweest. Dat begint in onze jeugd als kind. Ook je familiesysteem speelt een rol. In ons dagelijkse leven herhalen we vaak de patronen van eerdere generaties. Onbewust zijn we loyaal aan onze ouders, grootouders en voorouders. Dat privé verleden nemen we ook mee naar ons werk en kan ons vandaag de dag belemmeren te floreren. Dat uit zich in gedoe in je team met bepaalde collega’s. Bijvoorbeeld door je klein te voelen en houden t.o.v. een CEO. Of je juist heel groot maken t.o.v. je projectleden. In communicatie met je collega’s of management raakt je onbewust verstrikt in oude patronen.

Thuisvoelen op je werk 

Ik help professionals zich thuis te voelen op hun werk. Een plek waar je jezelf kunt zijn, net als thuis. Communiceren begint door dichtbij jezelf te zijn, waardoor je je meer verbonden voelt met elkaar, de organisatie en de klant. Ik help professionals voelen en hun autonomie vergroten, zodat ze kunnen voelen wat ze willen en waarom ze dat willen. Zodat ze zelf richting kunnen geven, zelf kunnen bewegen, erkenning uit zichzelf weten te halen, zelf hun kracht (weer) voelen en hun eigen bedding en hun waarde (weer) durven te laten zien. Zo kan een professional werkelijk van waarde en betekenis zijn, door zijn eigen bezieling voor het werk te voelen en een eigen purpose/ missie te hebben die aansluit bij de organisatie. Of niet, maar dan is het helder en zorgt het voor een natuurlijk verloop. Als organisatie krijg je zo de juiste mensen op de juiste plek. 

Leidinggevenden helpen hun medewerkers in hun kracht  

Ik wil leidinggevenden en projectleiders helpen met minder gedoe in hun team. Door als leidinggevende zelf te werken aan je eigen verstrikkingen en patronen die jou raken, kun je, als je hiervan bevrijd bent/ bewuster bent, neutraler zijn. Gedoe in je team raakt je minder, waardoor je meer energie over houdt. Bovendien ben je dan vervolgens beter in staat hen beter in hun kracht te zetten. Een team dat naar een hoger plan is getild, is een team waarin de liefde volop stroomt. Hoe meer mensen bij zichzelf kunnen blijven, hoe gemakkelijker communiceren met elkaar wordt. Hoe nader je tot elkaar komt.

Zo werkt het meerdere richtingen op. Hoe meer mensen in een organisatie in hun kracht staan en zich verbonden voelen met zichzelf, hoe groter dit collectief, hoe gezonder een organisatie wordt. Een positief virus dat zich verspreid.

Vanuit verbinding met jezelf, communiceer je makkelijker met elkaar. Goede gesprekken zijn het gevolg. Elkaar durven aanspreken. Fijn samenwerken, op je plek zitten. Durven stappen te zetten om verder te ontwikkelen, ook buiten een organisatie, zodat er een natuurlijk verloop op gang komt.

Verbonden met jezelf geeft energie. Je voelt meer liefde voor je werk, collega’s, management en organisatie. Je kan zinvoller bijdragen. Meer plezier en samen productiever, dat is het resultaat. Daar plukt iedereen de vruchten van; medewerker, organisatie én klant! – Mirjam Wittenberg

Mijn missie is om mensen weer in verbinding met zichzelf te brengen en vandaaruit te communiceren met elkaar, zodat het gevoel van verbondenheid verder gaat dan jezelf en leidt tot plezier in samenwerken en beter resultaat. Een beweging waarbij iedereen dichter bij zichzelf en daarmee nader tot elkaar komt.

Meer voor elkaar sluit aan bij de visies van Jan Rothmans (Wendbare organisaties), Menno Lanting (De slimme organisatie en Iedereen ceo) en Martijn Aslander over de zwerm (Easycratie). Kijk ook eens naar het boek De swarm van Evert Bleijenberg (collectief leiderschap).

Ook nieuwsgierig wat Meer voor elkaar voor jouw organisatie kan betekenen? Bel 06 48 42 02 00 voor meer informatie.