Waarom stilstaan bij successen snelheid levert in teams

Laatst was ik een dag bij een team. Iedereen was druk bezig ’met zijn of haar eigen werk. Tijdens de teamvergadering ging het over wat er nog gebeuren moest. Het was vooral gericht op resultaten die nog niet bereikt waren en nog behaald moesten worden. De vergadering vond men maar onzin. Ze hadden het al druk genoeg met hun eigen werkzaamheden. Stilstaan bij hun successen, daar deden ze niet aan. Best jammer, vond ik. Want stilstaan bij wat goed gaat levert geld en snelheid op.

Leren van fouten

Fouten maken kost organisaties geld. Veel geld. Stilstaan bij wat goed gaat in een team en tijdens het project – de successen- levert geld op . En snelheid. Vooral als men leert van de fouten en daarop voortborduurt.

Niet alleen vooruit kijken

Doelstellingen formuleren waar je als team naar toe wilt is nuttig. Het geeft richting en focus. De stip op de horizon lijkt er voor te zorgen dat iedereen weet waar ze naar toe aan het varen zijn. Maar kom je vooruit als je je alleen richt op waar je nog niet bent? Wat zou er gebeuren als je de te behalen resultaten even los kunt laten en even stilstaat bij al het werk dat al verzet is?

Voorbeeld

Om mijn stelling stilstaan levert geld en snelheid op wat kracht bij te zetten heb ik hier een mooi voorbeeld. Stel ik ben kunstenaar. Lukt het me dan een origineel schilderij te maken en creatief te zijn als ik bezig ben met hoeveel verf ik moet gebruiken en niet meer dan 3 doeken mag verspillen? Lukt het me een eindresultaat te maken dat door de koper heel mooi gevonden wordt. Als ik dat voor ogen houdt, kan ik dan goed presteren? In de praktijk gaat het meestal anders. Een kunstenaar neemt regelmatig afstand van zijn doek en kijkt naar zijn tot nu toe behaalde resultaat. Hij draait het schilderij op verschillende kanten en kijkt vanuit verschillende invalshoeken. Dit levert hem  nieuwe inspiratie waarmee hij verder kan.

Frisse energie en inspiratie

Juist door stil te staan – ondanks alle drukte- en afstand te nemen ontstaat nieuwe frisse energie om er weer tegenaan te gaan. Even de tijd nemen om met elkaar terug te kijken en te benoemen waar je trots op bent en wat er gelukt is. Juist dit met elkaar delen geeft inspiratie omdat je het vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Juist door stil te staan creëer je dus snelheid in de afronding.

Voordelen van samen successen vieren

Ik geloof erin dat samen successen vieren krachtig is. Ik maak het dagelijks mee in mijn teamboost trainingen. Samen successen vieren maakt dat teamleden beter naar elkaar luisteren en informatie delen. Ze worden bewuster van de hoeveelheid werk die ze samen verrichten én wat ze samen oplossen. De aandacht bewust richten op wat er bereikt is en wat er goed ging maakt dat het wij-gevoel groeit. Deze positiviteit leidt sneller tot betere prestaties.

Teamboost: successen vieren

Ik help teams met het stilstaan bij hun successen in een teamboost. Successen vieren en teambuilding staan hierin centraal. Muziek, cadeaus en goede gesprekken zijn de ingrediënten van een knalfeestje. Oefeningen die bewust gericht zijn op hetgeen al bereikt is, vormen onderdeel van dit programma. De boost stimuleert mensen trots te zijn en dat te delen met elkaar. Dat levert nieuwe energie op! Wil je de waarde ervaren voor een positiever wij-gevoel en betere prestaties voor jouw team? Neem dan vrijblijvend contact met me op.  

Nieuwsgierige groet,

Mirjam de Nooij-Wittenberg | 06 48 42 02 00

Waarom stilstaan bij successen snelheid levert in teams