1 dag Samen de cirkel rond – stilstaan bij verandering

Veel teams zijn onderhevig aan verandering. Dat is logisch, want verandering is het enige constante. Wat we echter vergeten, is stilstaan bij de veranderingen in het team. We gaan maar door en zijn gericht op de toekomst. Vaak heb je met elkaar een tijd samengewerkt op een bepaalde manier. Daar ben je aan gewend en wellicht ook aan gehecht. Als het verandert dan doet dat iets met je. Dat verdient ook aandacht voordat je ruimte kunt maken en focus kan creëren voor het nieuwe. Of dat nu een nieuwe werkwijze, collega of manager van een team is. Stilstaan en een plek geven, is belangrijk voordat je doorgaat. Dan krijg je meer voor elkaar op een mensgerichte, vitale en duurzaam manier.

Wij hebben een programma samengesteld van 1 dag waarin je samen stil staat bij de fasen die je samen hebt doorlopen. Omdat het oude een plek nodig heeft om bewust losgelaten te worden voordat er ruimte ontstaat. Of omdat er iets blokkeert uit het verleden waardoor het vandaag de dag niet stroomt. Of simpelweg omdat je met elkaar op de werkvloer niet toekomt aan successen delen. Dan ga je voorbij aan positieve trotse gevoelens. Gemiste kans!

Cyclische, circulaire en duurzame visie als basismodel

We baseren onze visie op een circulaire en duurzame manier van werken met elkaar. Veel organisaties richten zich alleen op de lineaire groei, een steeds stijgende lijn. Als die tegenvalt of achteruit gaat, komt er paniek. We groeien echter cyclisch, zoals de natuur met zijn seizoenen. Alles heeft een begin, een oorsprong, komt vanuit een idee of zaadje (winter) uit de grond en heeft de potentie een stengel te worden (lente). En als het doorgroeit, kan het gaan bloeien, vruchten maken (zomer), oogst uitgehaald worden en de bladeren weer loslaten (herfst) om weer kaal te worden (winter) en zich weer ondergronds voeden en klaarmaken voor een nieuwe lente.

Dat proces is een cyclisch proces wat zich herhaald. Een hele cyclus kan een jaar zijn, zoals bij de seizoenen of bijvoorbeeld een schooljaar. Ook zijn er kleinere of grotere cycli tussendoor. De verandering van werkwijze van oud naar nieuw is een voorbeeld van een grote cyclus. In het programma nemen we deze natuurlijke cyclus mee in een seizoenwiel. Dat vormt de basis van de dag.

De cyclus van de oude werkwijze afronden

Vanuit ieders eigen vonk ben je aangesloten bij een team en vervolgens gestart en tot bloei gekomen. Als team hebben jullie diverse vruchten geplukt en geoogst, maar ook taken, werkwijzen en wellicht ook mensen onderweg losgelaten. Deze cyclus, die jullie met elkaar doorlopen hebben van de start van het team tot aan de verandering, doorlopen we bewust. Hierin komt ook de legacy, het gedachtengoed aan bod. Het doel hiervan is teruglopen, voelen en zien wat hierin allemaal is gebeurd om deze cyclus bewust af te sluiten.

De cyclus van verandering doorvoelen

Ook heeft je team een bepaalde weg afgelegd tussen de oude en de nieuwe werkwijze. Meestal zijn we geneigd hieraan voorbij te gaan en door te gaan met het nieuwe, zonder stil te staan bij wat voor klim dat was. Wij denken juist dat het heel goed is stil te staan en de beweging te voelen die je persoonlijk en met elkaar hebt gemaakt, terwijl jullie aan het veranderen waren. Hier doorlopen we de cyclus van de 4 seizoenen al spelend, samen voelend, in gesprek komend en vooral ook toewerkend naar het vieren ervan. Want dat verdient het!

De cyclus van de nieuwe werkwijze openen – toekomstvisie

De nieuwe werkwijze is geboren, een nieuwe cyclus begint! Waar sta je nu? Waar staan jullie als team? Waar gaan jullie naar toe en hoe nemen jullie het gedachtengoed mee? Hoe gaan jullie samenwerken en zorgen dat je met elkaar in verbinding blijft? Wat is de focus en de toekomst waar jullie aan werken? Allemaal vragen die door het afronden van de oude werkwijze, het doorvoelen van de verandercyclus leiden naar een nieuwe beweging die hieruit voortvloeit. We openen dan ook bewust samen deze nieuwe cyclus waar jullie reis naar toe heeft geleid. Doel is focus te krijgen, toekomstgericht en weer terug te gaan naar de praktijk met een duidelijke intentie.

De opbrengst

Na het doorlopen van deze 3 stappen met elkaar voelen jullie meer verbinding met elkaar, is er erkend wat er geweest is en gevierd wat er bereikt is, zowel voor de oude werkwijze als de verandering. Ook hebben jullie duidelijker voor ogen hoe jullie verder samenwerken en in verbinding willen blijven vanuit het nieuwe plan met een duidelijke intentie. In de bijeenkomst worden deze elementen aangeraakt:

 • aandachtig luisteren, met minder oordelen
 • zachtheid voor je jezelf en dat wat je wil zeggen
 • (doel)gericht spreken; zeggen wat gezegd mag worden
 • plezier
 • speelsheid, creativiteit
 • nieuw inzichten, bewustwording
 • inspiratie, verbinding met je eigen inspiratiebron
 • gevoel van samenzijn
 • bewust van binnenuit voelen en dat uiten
 • weten welke beweging te maken om de volgende stap te zetten
 • beter gezamenlijk beeld van de toekomst

Nieuwsgierig? Informeer naar de mogelijkheden. We kunnen verschillende thema’s en invalshoeken nemen waarmee je samen als team de cirkel rond kunt gaan. Ook zijn uitbreiding of combinaties mogelijk. Denk aan:

 • Een thema als successen vieren, zodat het meer ingebed wordt in de dagelijkse praktijk.
 • Ook kun je meerdere dagen stil staan en dieper ingaan op verleden, heden en toekomst, als stevige basis en wortels voor het team en de organisatie, met een heldere kijk op de toekomst. Krijg zo met elkaar focus op Waar zijn we van als team.

De trainers Mijke Linssen en Mirjam Wittenberg.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op voor afstemming met jouw team.