Algemene voorwaarden Opstellingsdag

Bij deze inschrijving zijn de volgende voorwaarden van toepassing d.d. 1-11-2021:

Bel of mail me als je onverwacht niet kunt. In geval van corona, laten we het bespreekbaar houden en kijken wat mogelijk is.

In zijn algemeenheid geldt:

  • De inschrijver/deelnemer heeft het recht deelname aan opstellingsdag te annuleren per mail. Wel dient de deelnemer om een bevestiging van ontvangst te vragen en te ontvangen van Meer voor elkaar.
  • Zodra de datum geprikt is, is annulering tot 4 weken voor datum kosteloos.
  • Bij annulering van 4 tot 2 weken voor datum geldt een restitie van 50% van het bedrag.
  • Bij annulering binnen 14 dagen van de datum is geen restitutie van het bedrag mogelijk.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Meer voor elkaar heeft het recht om zonder opgave van reden een dienst te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren dan wel de door de inschrijver aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de de inschrijver recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag door Meer voor elkaar.

Voor vragen neem contact op met Mirjam Wittenberg, mirjam@meervoorelkaar.com of bel 0648420200