Organisatie- en bedrijfsopstellingen

Meer voor elkaar organiseert en co-creëert verbindende bijeenkomsten voor professionals en teams die willen verdiepen, veranderen, op zoek zijn naar meer verbinding met elkaar. Ik maak daarbij gebruik van bedrijfsopstellingen en corporate rituelen. Hieronder leg ik uit wat ik bedoel met organisatie- en bedrijfsopstellingen en waarom dit bijdraagt aan duurzame relaties en duurzame inzetbaarheid in teams en bedrijven.

De onderstroom en bovenstroom

Elke organisatie kent een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is dat wat zichtbaar is en meetbaar is. Die neem je waar met je zintuigen. In de bovenstroom heb je een gesprek met je medewerker en schrijf en verstuur je e-mails. Er is tegelijkertijd ook een andere laag actief, die niet direct zichtbaar en tastbaar is. Dat is de onderstroom. Alles wat in deze stroom plaatsvindt gebeurt vooral onbewust. In de onderstroom liggen vele niet materiële verbindingen tussen mensen, gebouwen, organisaties etc. Deze verbindingen beïnvloeden de fysieke werkelijkheid in de bovenstroom.

Persoonlijke ontwikkeling en opstellingen 

Opstellingen is een methodiek die deze verbindingen in de onderstroom zichtbaar maakt. Werkplekken bieden ieder van ons uitdaging om jezelf te zijn. Verwachtingen, erbij willen horen, prestatiedruk, ze worden in een werkomgeving getriggerd. Dat uit zich regelmatig in ineffectieve samenwerking en communicatie gedoe tussen collega’s onderling of tussen leidinggevenden en hun medewerkers. Met opstellingen kun je dit probleem aanpakken en de communicatie verbeteren.

Opstellingen maken zichtbaar welke belemmerende patronen nog invloed hebben op je werk. We zijn onbewust loyaal aan onze ouders, grootouders en voorouders. In ons dagelijkse leven herhalen we vaak de patronen van eerdere generaties, zonder dat we dit bewust doen. Dat privé verleden nemen we ook mee naar ons werk en kan ons vandaag de dag belemmeren te floreren. Zo kunnen opstellingen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

Bedrijfsopstellingen maken de improductiviteit zichtbaar

Een organisatie is net als een familie, een systeem. De producten, het gebouw, de mensen of afdelingen die er werken, alles kan opgesteld worden. Tussen alles werkt de energie van de onderstroom.

Bij bedrijfsopstellingen maken we zichtbaar welke belemmerende patronen in een organisatie of team spelen. We zijn ook daar onbewust loyaal aan leidinggevenden en directie (systemisch onze ouders) en de oprichters (voorouders), maar ook degene die voor ons in een functie hebben gezeten. Improductiviteit vandaag de dag, wordt nog beïnvloed door onafgehandelde zaken uit het verleden. Ook dat belemmert ons onbewust vandaag de dag te excelleren. Symptomen binnen een organisatie zijn gefrusteerde medewerkers, klagende klanten, vervolgens hoog verloop en ziekteverzuim en vertrekkende klanten.

Opstellingen raken de essentie

De kracht van opstellingen zit in het feit dat je op een zeer snelle en effectieve manier de essentie van een vraagstuk naar boven haalt. Daarbij ga je voorbij aan analyses, symptomen en vaste patronen. Je spreekt het zelfoplossend vermogen van mensen in organisaties aan, zodat vanuit een diepere laag de oplossing kan ontstaan. De ervaring leert dat dit soort opstellingen vaak duurzamer zijn en meer effect hebben.

Transformeer natuurlijkerwijs je team 

Niets is zo veranderlijk als de natuur en wij zijn de natuur. Daar staan we vaak niet bij stil. Ik gebruik in mijn werk de seizoenen als metafoor en model. Elk seizoen is een verandering en een groei binnen een cyclus. We groeien niet lineair, maar groei is circulair. De cyclus van de natuur is een natuurlijke groei proces, een levenscyclus, met een begin en een eind. Ook je team, je projecten, je producten, je organisatie is onderhevig aan deze natuurlijke cyclus. Als je fasen in deze cyclus overslaat, dan krijg je onvruchtbare grond.

Improductiviteit vandaag de dag, wordt nog beïnvloed door onafgehandelde zaken uit het verleden. Deze verborgen verhalen van het verleden hebben onbewust impact op het plezier en productiviteit van vandaag. Dus het verleden heeft impact op het heden. En ook naar de toekomst kun je deze lijn trekken. Dat wat vandaag de dag onder het tapijt wordt geveegd en niet wordt opgelost, heeft impact op de toekomstige generaties medewerkers, teams en organisatie. Daarom is het zo belangrijk om een cyclus van de 4 seizoenen bewust af te ronden. In werk betekent dat concreet dat er ruimte is voor alle 4 de seizoenen. Dus ook voor vruchten plukken, loslaten en ruimte om te dromen en te herstellen. Dan wordt de grond weer vruchtbaar.

Resultaat van bedrijfsopstellingen

Bedrijfsopstellingen kunnen die verborgen verhalen naar boven halen en zichtbaar maken, waardoor de grond weer schoon is en vruchtbaar om op te groeien. Bedrijfsopstellingen en ook corporate rituelen gaan naar de kern en de diepere laag. Maar dan heb je ook wat! Niet alleen voor jezelf, ook voor je huidige medewerkers en klanten. Maar vooral ook voor de toekomstige generaties (van medewerkers). Zij kunnen vrijer excelleren! Dat is nog eens duurzaam inzetbaar! Dat vraagt om moedig leiderschap gericht op de toekomst!

Mijn stijl van opstellen: het nieuwe opstellen

In elke opstelling worden elementen ingebracht die worden gerepresenteerd door de deelnemers, zogenaamde representanten. Zo ontstaat in de ruimte een ‘tableau vivant’ dat iedere keer weer op indrukwekkende wijze duidelijk maakt wat er nodig is om een beweging en succes te creëren. Ik werk het liefst met een groep in plaats van individueel, omdat ik van mening ben dat je met een groep elkaar versterkt en daardoor meer bereikt. Ook vind ik de verbinding die ontstaat tijdens deze sessies ontzettend mooi.

Mijn stijl van opstellen kenmerkt zich door:

  • Bewegen en voelen in stilte
  • Diepgang door space holders

Ik werk volgens de methode van Hylke Bonnema, het nieuwe opstellen. Ik ben gediplomeerd opsteller en dat betekent dat ik mijn eigen stukken heb aangekeken, om zuiverder te faciliteren en representeren. Daarnaast betekent het nieuwe opstellen dat we meer diepgang bereiken door de beweging te volgen en nauwelijks te praten tijdens de opstelling. Het is een vrijere vorm van opstellen vergeleken met het klassieke opstellen waarbij iedereen op een plek gezet wordt en niet vrij mag bewegen. Door in stilte op te stellen, kunnen we beter voelen en de beweging die in ons zit volgen.

Behalve vraagstellers neem ik ervaren representanten mee, zogenaamde space holders, waardoor we sneller naar de kern van het probleem kunnen en de veiligheid gewaarborgd wordt. Door hun ervaringen en werk aan hun eigen innerlijke stukken, gaan we meer de diepte in. Zo ontstaat een rijke opstelling die de kern zichtbaar en voelbaar maakt, zodat iemand dichterbij zijn eigen kern komt en meer voor elkaar krijgt.

Dicht bij jezelf, nader tot elkaar

Mijn focus ligt bij bedrijfsopstellingen. Ik ga echt aan op het vruchtbaar maken van de grond, die door het verleden beïnvloed is. Voor nu en vooral ook voor toekomstige generaties. Zodat organisaties ook in zijn geheel kunnen excelleren en bijdragen aan een betere wereld.

Bedrijfsopstellingen en ook corporate rituelen, raken, ook al zijn ze collectief, ook persoonlijk mensen. In het traject wat ik verzorg, nemen we persoonlijke ontwikkeling ook mee. Ik heb een groot netwerk van ervaren facilitators o.a. in Reconnect Company.

Opstellingen gericht op persoonlijke ontwikkeling brengen je uit je hoofd en meer bij je eigen gevoel, meer in verbinding met je hele zelf. Ik merk dat dat voor veel mensen wennen is, om in werk bij je gevoel te komen. Met behulp van spaceholders en representanten kan ik een opstelling laten zien aan een (directie)team. Ook is het mogelijk dat mensen zelf in de opstelling gaan staan. Juist dan voel je zelf en kan de vastzittende energie weer vrijer stromen. Hierdoor kom je dichter bij jezelf. Verbonden met jezelf geeft energie. Je voelt meer liefde voor je jezelf en je eigen werk. Dan werken we aan de persoonlijke ontwikkeling. Het mooiste is als dit meegenomen mag worden in het traject. Dan bereik je nog meer resultaat dan alleen te werken aan het collectieve belang.

Om als team nader bij elkaar te komen, heb je ook te werken aan jezelf. Hoe beter je verbonden bent met jezelf, hoe nader je tot de ander kunt komen.

Resultaten persoonlijke ontwikkeling met opstellingen

Hierdoor durf je beter uit te spreken waar je zelf voor staat, wat je nodig hebt en neem je andermans reacties minder persoonlijk op. Je communiceert als het ware neutraler, wat leidt tot minder gedoe onderling. Ook voel je beter wat je eigen missie is en kun je je beter verbinden met de missie van de organisatie. Liefde verspreid zich van jezelf naar collega’s, management en organisatie. Je kan zinvoller bijdragen. Communiceren met elkaar wordt eenvoudiger en positiever. Samen wordt je productiever!

Altijd maatwerk

Ieder mens, ieder team, iedere organisatie is anders. Daarom bied ik maatwerk. Wil jij vooruit met je team en organisatie? Zoek je verbinding en verdieping met elkaar? Wil je het transformatieproces versnellen en verdiepen? Neem contact met me op voor een vrijblijvende afspraak. Bel 06 48 42 02 00 of mail mirjam@meervoorelkaar.com

In de verbindende bijeenkomsten die ik organiseer en co-creëer, maak ik behalve bedrijfsopstellingen ook gebruik van corporate rituelen. Ook is een mix van beide heel goed mogelijk.

Referenties

Reacties op linkedin post nav een opstellingsdag met een managementteam

Leuk dat ik de kans heb gekregen een persoonlijke case in te brengen. Dat gun ik andere teamleiders ook. – Sophie van Kasteren, Yuverta*

Interessante middag. Ik denk extra waardevol wanneer het gelijkende teams zijn, zodat je kunt spiegelen en elkaar vooruit helpt. Leidinggevenden onderling zou moeten kunnen ivm de nodigde veiligheid. – Leonie Huijs, Iriszorg*

Mooie ervaring. Opstellingen zijn geschikt om dilemma’s uit te werken en een ander perspectief te krijgen. Je komt echt bij je gevoel ipv het rationeel op te lossen. – Gabrielle Heuvelman, Zone college*

*Deze referenties zijn gegeven n.a.v. een kennismakingsworkshop met opstellingen

Voorbeelden van bijeenkomsten die ik heb organiseerd vind je onder Portfolio.

Meer weten, neem gerust contact op.