Projectondersteuning bij het kwartiermaken 

Citymarketing gemeente Nijmegen 

In 2020 fungeerde collectief KLEI voor de gemeente Nijmegen als kwartiermaker van de citymarketing voor de stad. Om te komen tot een uitvoeringsagenda citymarketing interviewden we stakeholders uit verschillende sectoren en organiseerden we co-creatie sessies met ondernemers uit de Bruisende Binnenstad en bedrijven en instellingen uit de Health & High Tech sector. De ideeën die hieruit voortkwamen vertaalden we naar een uitvoeringsagenda richting 2030. 

Deze opdracht is gerealiseerd met het team van collectief KLEI. Daarin had ik de rol van projectondersteuning op me genomen. Ik regelde de locaties, verzorgde de uitnodigingen en allerlei han en spandiensten tussendoor. 

Meer lezen over andere opdrachten in de portfolio?