Corporate Rituelen

Meer voor elkaar organiseert en co-creëert verbindende bijeenkomsten voor professionals en teams die willen verdiepen, veranderen, op zoek zijn naar meer verbinding met elkaar. Ik maak daarbij gebruik van bedrijfsopstellingen en corporate rituelen. Hieronder leg ik uit wat ik bedoel met corporate rituelen en waarom dit bijdraagt aan duurzame relaties in teams en bedrijven.

Rituelen zijn oud en allerdaags

Rituelen zijn er al zolang mensen samen leven. Ze horen bij het leven, zoals eten en drinken. Rituelen begeleiden het leven en geven er richting en structuur aan. Elke cultuur, elke religie, elke groep en ook elk organisatie team ontwerpt eigen rituelen waar men aan gehecht is, omdat ze de onderlinge band versterken. In elke gemeenschap, ook in organisaties, geven rituelen kracht en verdieping aan momenten van vieren, verbinden, veranderen, verwerken en helen.

De kracht van rituelen in organisaties

Een ritueel is een geheel van handelingen die een betekenisvol moment of gebeurtenis bekrachtigen en die vaak transformerend werken. De kracht van rituelen ligt in de intentie van waaruit ze vertrekken en in de verbinding van het individuele en het collectieve, het zichtbare en het onzichtbare.

De ervaring bij een ritueel is vaak een diepgaand, transformerend, innerlijk proces, dat verankering krijgt via het collectieve. Door in de groep de persoonlijke ervaring uit te spreken, versterkt zij het samenzijn. En andersom: door het samen uitvoeren van een ritueel versterkt een ritueel de persoonlijke betrokkenheid. Rituelen zijn holistische ervaringen. Ze spreken de hele mens aan, verbinden het hart en het verstand. Dat maakt ze geschikt voor  organisaties. En voor elke organisatie en ieder mens. We hebben allemaal behoefte aan zingeving.

Rituelen helpen teamleden krachtiger met zichzelf, elkaar en de missie van de organisatie te verbinden. Ze helpen om verandering te integreren en diepgaander te verbinden met het transformatieproces.

Rituelen zijn van oudsher versnellers bij verandering en verbinding

Betekenisvol verbinden, zowel individueel als het team

Zonder verbinding heeft een ritueel geen kracht en geen betekenis. Bij een ritueel werk je aan de verbinding met jezelf, als ook tussen het individu en mensen onderling met elkaar. Ook werk ik in organisaties met de verbinding van het nu met het verleden (oprichters) en de toekomst. En we kunnen ons ook verbinden met het grotere geheel (de natuur).

Ik gebruik daarbij onder andere:

  • symbolen en rituele voorwerpen,
  • meditatie,
  • aarde, rook, water, vuur
  • woorden, zang, muziek, klank
  • verhalen (bijvoorbeeld oorsprongverhalen in organisaties)
  • aanraking
  • ruimte (altaar)
  • bedrijfsopstellingen

Rituelen geven meerwaarde aan belangrijke sleutelmomenten binnen een bedrijf. Ze zijn van oudsher versnellers bij transformatie. Ze dragen bij aan de natuurlijke groei van een organisatie. Ik gebruik dan ook als basis voor mijn verbindende bijeenkomsten de natuurlijke cyclus van de 4 seizoenen voor meer vitaliteit en vruchtbaarheid in een team. 

Herken het natuurlijke ritme van jouw organisatie

Ieder van ons doorloopt deze cyclus persoonlijk, maar ook als team en organisatie. Bij scholengemeenschappen zie je bijvoorbeeld dat er van sept t/m de kerstvakantie een hele cyclus doorlopen wordt en van januari tot de zomervakantie nogmaals. Zo heeft ieder team en iedere organisatie een bepaald ritme met eigenschappen van de natuur.

Het herkennen van dit ritme en het stilstaan bij deze momenten geeft structuur en rust. Denk hierbij aan de ontwikkeling in de lente (welke projecten gaan we doen), bloei van de zomer (vieren wat we hebben bereikt), loslaten in de herfst (evalueren en ruimte maken) en bezinnen over visie en missie en dromen over nieuwe plannen in de winter. Al deze seizoenen zijn belangrijk. Ieder team, iedere organisatie heeft er baadt bij deze natuurlijke cyclus te volgen en bewust tijd voor te maken in termen van duurzaamheid, vitaliteit en vruchtbaarheid. Dat hoeft niet evenredig evenveel tijd, maar het inbouwen ervan zorgt dat de menselijke bron/ kapitaal kan opladen en niet uitgeput raakt.

Stilstaan bij deze momenten is een uitstekende gelegenheid voor verbinding met jezelf en met elkaar. Corporate rituelen maken het nog krachtiger en betekenisvoller. Dat is een wezenlijk verschil met een gewone heidag (vaak met het hoofd) of een teamuitje (waar gezelligheid voorop staat). Bij rituelen wordt iets geraakt in ieder van ons wat we herkennen. De kracht van de natuur en van elk seizoen zit ook in ons zelf. Denk aan de kiemkracht (om dingen te ontwikkelen), de manifestatiekracht en passie, de kracht van loslaten en ook van bezinning. Uit de waan van de dag en echt contact maken met jezelf en elkaar. Stilstaan, verwelkomen van het nieuwe en het oude eren. Dat is belangrijk om weer in flow en productiviteit te komen.

Altijd maatwerk

 

Ieder mens, ieder team, iedere organisatie is anders. Daarom bied ik maatwerk. Het betekent ook dat voor elk ritueel de aansluiting bij de taal en de cultuur van de organisatie belangrijk is, wil het ritueel slagen. Vandaar dat ik graag met een werkgroep co-creëer aan de voorbereiding van een ritueel.

In de verbindende bijeenkomsten die ik organiseer en co-creëer, maak ik behalve van corporate rituelen ook gebruik van bedrijfsopstellingen. Voorbeelden van bijeenkomsten die ik heb georganiseerd, vind je onder Portfolio. Of bekijk mijn aanbod van verbindende bijeenkomsten.

Meer weten, neem gerust contact op.