Meer over corporate rituelen in organisaties

In de bijeenkomsten die ik organiseer en faciliteer voor professionals en teams, maak ik graag gebruik van rituelen. Hieronder leg ik uit wat ik bedoel met corporate rituelen en waarom dit bijdraagt aan duurzame relaties in teams en bedrijven.

Rituelen zijn oud en allerdaags

Rituelen zijn er al zolang mensen samen leven. Ze horen bij het leven, zoals eten en drinken. Rituelen begeleiden het leven en geven er richting en structuur aan. Elke cultuur, elke religie, elke groep en ook elk organisatie team ontwerpt eigen rituelen waar men aan gehecht is, omdat ze de onderlinge band versterken. In elke gemeenschap, ook in organisaties, geven rituelen kracht en verdieping aan momenten van vieren, verbinden, veranderen, verwerken en helen.

De kracht van rituelen in organisaties

Een ritueel is een geheel van handelingen die een betekenisvol moment of gebeurtenis bekrachtigen en die vaak transformerend werken. De kracht van rituelen ligt in de intentie van waaruit ze vertrekken en in de verbinding van het individuele en het collectieve, het zichtbare en het onzichtbare.

De ervaring bij een ritueel is vaak een diepgaand, transformerend, innerlijk proces, dat verankering krijgt via het collectieve. Door in de groep de persoonlijke ervaring uit te spreken, versterkt zij het samenzijn. En andersom: door het samen uitvoeren van een ritueel versterkt een ritueel de persoonlijke betrokkenheid. Rituelen zijn holistische ervaringen. Ze spreken de hele mens aan, verbinden het hart en het verstand. Dat maakt ze geschikt voor  organisaties. En voor elke organisatie en ieder mens. We hebben allemaal behoefte aan zingeving.

Rituelen helpen professionals en teamleden krachtiger met zichzelf, elkaar en de missie van de organisatie te verbinden. Ze helpen om verandering te integreren en diepgaander te verbinden met het transformatieproces.

Rituelen zijn van oudsher versnellers bij verandering en verbinding

Verbinden met jezelf en elkaar

Zonder verbinding heeft een ritueel geen kracht en geen betekenis. Bij een ritueel werk je aan de verbinding met jezelf, als ook tussen het individu en mensen onderling met elkaar. Ook werk ik in organisaties met de verbinding van het nu met het verleden (oprichters) en de toekomst. En we kunnen ons ook verbinden met het grotere geheel (de maatschappij en de natuur).

In een ritueel kan ik gebruik maken van:

  • symbolen en voorwerpen,
  • meditatie,
  • natuurlijke elementen, zoals aarde, rook, water, vuur
  • woorden, zang, muziek, klank
  • verhalen (bijvoorbeeld oorsprongverhalen in organisaties)
  • aanraking
  • ruimte (altaar)

Rituelen geven meerwaarde aan belangrijke sleutelmomenten binnen een bedrijf. Ze zijn van oudsher versnellers bij transformatie. Ze dragen bij aan de natuurlijke groei van mensen en organisatie. 

Stilstaan biedt gelegenheid voor verbinding met jezelf en met elkaar. Corporate rituelen maken het nog krachtiger en betekenisvoller. Dat is een wezenlijk verschil met een gewone heidag (vaak met het hoofd) of een teamuitje (waar gezelligheid voorop staat). Bij rituelen wordt iets geraakt in ieder van ons wat we herkennen. De kracht van de natuur en van elk seizoen zit ook in ons zelf. Denk aan de kiemkracht (om dingen te ontwikkelen), de manifestatiekracht en passie, de kracht van loslaten en ook van bezinning. Uit de waan van de dag en echt contact maken met jezelf en elkaar. Stilstaan, verwelkomen van het nieuwe en het oude eren. Dat is belangrijk om weer in flow en productiviteit te komen.

Altijd maatwerk

Ieder mens, ieder team, iedere organisatie is anders. Daarom bied ik maatwerk. Het betekent ook dat voor elk ritueel de aansluiting bij de taal en de cultuur van de organisatie belangrijk is, wil het ritueel slagen. Vandaar dat ik graag met een werkgroep co-creëer aan de voorbereiding van een ritueel.

In de verbindende bijeenkomsten die ik organiseer en co-creëer, maak ik behalve van corporate rituelen ook gebruik van bedrijfsopstellingen. Wil je meer weten over de basis van het 4-seizoenenmodel dat ik gebruik voor een natuurlijke flow en meer vitaliteit in teams?

Meer weten, neem gerust contact op.