De praktische resultaten van cyclisch werken met je team

Ik had je beloofd n.a.v. mijn vorige blogs om de resultaten met je te delen van het cyclische model in de dagelijkse praktijk. In de eerste blog kun je teruglezen over hoe ik het team mee neem in een toekomstreis en meer het lijf in. In de daaropvolgende blog gaat het over de resultaten op de dag zelf door stil te staan bij waar je vandaan komt en wat je nalaat voor volgende generaties. Hierdoor krijg je een beter gezamenlijk toekomstbeeld en het delen met elkaar zorgt voor verbinding. Na zo’n dag of traject ga je weer aan de slag, de praktijk in. Wat kun je dan met de ervaringen die je opdoet tijdens de teamdag? Wat levert cyclisch en circulair werken nou op in praktische zin?

In deze blog lees je o.b.v. mijn eigen ervaringen en dat wat ik heb teruggekregen van deelnemers wat praktische resultaten zijn van de 4 perspectieven van het 4-seizoenenmodel. Wat heeft het hen gebracht?

Tussendoor opladen zonder dat collega’s zich beledigd voelen

Ingrid geeft aan dat ze sinds die dag meer connectie heeft met haar collega’s. “Ik voel me meer op mijn gemak, durf beter te zeggen wat ik wil zeggen. Ook tegen collega’s buiten ons team. Ik bewaak mijn eigen grenzen beter. Collega’s geven aan dat ik meer ontspannen ben. En dat voelt ook zo. Ik voel me rustiger. Ik ben zowel thuis als op mijn werk bewuster bezig met mezelf voeden en in balans houden (de winter). Ik ga in de pauzes soms bewust alleen wandelen, zodat ik de prikkels beter kan verwerken. Zo laat ik mezelf op en ben ik volgens mij ook productiever : ). Ik vind het prettig dat ik dat gewoon kan doen, zonder dat collega’s zich beledigd voelen. “

Check-in met meer focus en meer respect voor elkaar

Kees geeft aan dat hij de dagelijkse check-in verbeterd vindt. “We deden dit voor de teamdag ook al, maar we waren niet gefocused en het liep vaak uit. Of men ging reageren op elkaar. Nu heb ik het idee dat we meer respect hebben voor elkaar en beter luisteren.”

Loslaten en groeien gaan hand in hand

“Een bijzonder moment van samenzijn vond ik de teamdag. Ik neem vooral mee dat alles een begin, midden en einde heeft. Met name ook het afsluiten van projecten of taken zorgt ervoor dat mijn hoofd leeg wordt en ik ruimte maak voor iets nieuws. Dat voelt lichter. “, aldus Pien.

“Voor mij leverde het helderheid op waar ik nu sta in mijn werk, waar mijn verlangen ligt en hoe ik hierin een volgende stap kan maken.” aldus Jacinte. “Dat groeien en ontwikkelen eigenlijk vanzelf gaat en dat het soms tijd is om verder te gaan. Ik zag daar erg tegenop. Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden en dat voelt ontzettend goed. Zowel voor degene die het van me over neemt, om die ruimte te geven te groeien, als natuurlijk ook voor mezelf. Ik durf nu te kiezen vanuit mijn hart en heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe uitdaging!”

Trudy: “Wat ik mooi vond was de vraag bij de herfst, welke vruchten wil je plukken en wat wil je loslaten? Ik realiseerde me daardoor dat ik trots mag zijn op wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan en welke ontwikkeling ik heb doorgemaakt. Dat geeft me een heel goed gevoel.”

Mijn mensen zijn optimisch en vrolijk

Arjan, teamleider, geeft aan dat vooral de focus scherper is geworden. ” We hadden allemaal een toekomstbeeld van het team en dat is nu meer een gezamenlijk beeld geworden. En dat is voelbaar! We hebben het samen gecreëerd. Dat communiceert ook makkelijker. We hebben de cyclus van de seizoenen geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk.

We pakken het moment van het toekomstbeeld en focus bewust terug (lente). We staan ook stil bij onze relaties met elkaar en het samenwerken. We vieren successen nu wekelijks (zomer). Dat gaat eigenlijk vanzelf. Aan het einde van de week geven we ook aan wat niet meer dienend is, wat we loslaten. Wat zetten we op de trein naar verweggistan? (herfst). Wat ook echt verandert is, is onze mindset rondom balans houden en jezelf blijven voeden (winter). We gaan uit van overvloed en vertrouwen. Als je ruimte nodig hebt, dan neem je die. Dat geeft ruimte en er ontstaat meer plezier. Mijn mensen zijn optimistischer en vrolijker. Dat heeft impact op elkaar en de klant. Super waardevol!”

Zo geef ik je een beeld van de wat de 4 natuurlijke perspectieven kunnen betekenen voor een ieder in een team. Het werken met het 4-seizoenmodel is cyclisch i.p.v. lineair en is een duurzame en natuurlijke vorm van verandering met je team. Ben je ook nieuwsgierig, neem dan gerust contact met me op.  

De praktische resultaten van cyclisch werken met je team