Focus en creativiteit gaan hand in hand bij Han Centre for Creativity

In November 2023 waren Mijke en ik 2 dagdelen aanwezig bij het team van Centre for creativity. Dit team had de afgelopen tijd een flinke verandering doorgemaakt door hun werkwijze te veranderen. Dat was de aanleiding om de verbinding met elkaar weer op te zoeken en verstevigen. 

Behoeften

Uit het prettige voorgesprek kwamen een aantal zaken naar voren:

 • De behoefte aan grip, een kader en lekken van energie werd meerdere malen genoemd.
 • Binnen het team zijn veel verschillen in werken, focus en hoe ermee om te gaan.
 • De behoefte om aan het einde van het programma concreter te zijn geworden en beeld te hebben bij.
 • De visie, de bodem, de humus is duidelijk voor iedereen (die we gesproken hebben).
 • Doelstelling, waartoe het team er is, is helder voor iedereen: Zichtbaar en voelbaar zijn in alle geledingen van de HAN.
 • Allen waren het erover eens dat groeien organisch gebeurt.
 • Het team heeft de eigen vonk en oorsprong helder.
 • We zijn bezig te groeien van Centre of Creativity naar Community of Creativity.
 • We kunnen een spiegel gebruiken naar onszelf.

Weerspiegeling

Naar aanleiding van deze punten rolde het volgende treffende ‘gedicht’ rolde er uit dat een mooie weerspiegeling van het team geeft:

Duizendpoten.
Het hoort bij ons dat we dingen oppakken en weer laten vallen.
Het hoort bij ons dat we steeds nieuwe dingen bedenken en niet alles uitvoeren.
We houden van de chaos die creativiteit brengt en zien dat structuur ook nodig is om meer zichtbaar en voelbaar te worden.

We hebben hard gewerkt ondergronds.
We creëerden sterke wortels en een vruchtbare voedingsbodem.

Ook boven de grond willen we sterker worden. Uitgroeien tot een sterk bos van verschillende bomen die met elkaar in verbinding staan. Waar voldoende ruimte en licht tussen is, zodat er een diversiteit aan kleine plantjes en struiken kan opkomen en blijven groeien.

Onze aanpak – intenties

We gebruiken de seizoenen als leidraad. Het sluit aan bij jullie natuurlijke manier van groei en geeft structuur en houvast in het werk. Een houvast in het creatieve proces, zonder dat het beknellend wordt.

We willen jullie laten zien en voelen hoe het samenwerken in jullie team nu loopt en waar het energie lekt en niet (meer) stroomt. We vergroten door te spiegelen de bewustwording, waardoor het makkelijker is om situaties te herkennen en aan te passen.

Daarnaast leggen we accent op het omgaan en behouden van focus. Denk hierbij aan keuzes maken, het tot wasdom laten komen en loslaten om weer ruimte te creëren. 

Tot slot bieden wij jullie structuur en houvast aan, met het accent op organisch èn concreet werken. Er zit zoveel creativiteit en lente energie in jullie team, dat een gezamenlijk kader ruimte geeft om productief te werken. Het cyclisch werken met de 4 perspectieven van het 4-seizoenenmodel leent zich hier uitstekend voor en dient als basis van het programma. Uitgangspunten hierbij zijn de verbinding van de oorsprong, heden en de toekomst. Ook bieden wij jullie de tools om dit cyclische model toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Referenties

Coaching op basis van de seizoenen? Wij hebben in november 2023 ons door  Mirjam en Mijke door de seizoenen van Het @HANcentreforcreativity mee laten nemen. Even onwennig en het schuurt van binnen af en toe. Maar aan het einde van beide middagen hebben we veel opgehaald waar we het komende jaar aan de slag gaan.

Voor als team hebben we een andere vorm van samenwerken afgesproken. De lente staat voor focus, de zomer voor opscheppen over elkaar, de herfst voor verandering van opdracht en de winter voor het rizoom. Benieuwd naar onze ontwikkeling? Stay tuned! – Suzanne Laagland, Projectmanager Han Centre for Creativity

Door de teamleden:

 • Er is ruimte gekomen voor alle facetten van de teamleden
 • Als team weten we nu beter waar de behoeften liggen en een klein beetje de doelen. Dat geeft me veel energie en ik ben erg nieuwsgierig hoe we na deze middagen door gaan
 • Ik vond het erg waardevol. De werkvormen, het concreet maken en het delen. Er zijn dingen uitgekomen waar we echt wat mee kunnen.
 • Inzicht in wat er echt toe doet en concrete plannen om er iets mee te doen.
 • Veel ideeen, werkvormen, delen van gevoelens en gedachten, stilstaan. Het was goed zo! 
 • Onze oogst was groot! De metafoor ging steeds meer leven. 

Bekijk andere opdrachten.