In hoeverre ben jij een goede voorouder van werkgeluk?

Juli ’23 – In mijn vorige blog nam ik je mee met de 4 krachten van verbeelding door een team een toekomstreis te laten ervaren. Hierin werd hun verbeeldingskracht van binnenuit gestimuleerd door verder in de tijd te reizen. In deze blog lees je wat de opbrengst voor hen was op de dag zelf. Voordat ik dat ga onthullen, wil ik een sprong in de tijd met je nemen.

Wist je dat we allemaal voorouder zijn, of je nu wel of geen kinderen hebt? Onze voorouders hebben gezorgd voor ons. Dankzij hen kunnen wij leven hoe we nu leven, in overvloed. Na ons, leeft wat wij neerzetten voort, voor volgende generaties. Dit beseffen we privé misschien nog wel, maar op het werk staan we hier weinig bij stil. We zijn bezig, in de waan van de dag, gericht op de korte termijn, resultaten behalen en steeds betere resultaten behalen (in termen van kosten drukken en meer winst). Dat heeft de nodige consequenties voor onszelf en de komende generaties. In deze blog lees je in hoeverre het meenemen van het perspectief van een goede voorouder, gericht op de langere termijn, bijdraagt aan het hedendaagse werkgeluk. 

Lange termijn voor ogen

Hoe deden onze voorouders dat eigenlijk? Een bekend voorbeeld voor de langere termijn is het bouwen van een piramide en Stonehenge. Het realiseren hiervan bevatte meer jaren dan 1 mensenleven. Dat werk ging automatisch over naar volgende generaties. Je droeg bij aan iets groters, aan een groter verhaal waar je deel van uitmaakte. Ik laat even in het midden of dat dat vrijwillig was of niet.

In werk kun je dit langere termijn, waar doe je het voor, waartoe dient het, een hoger doel, benutten. Het is enerzijds misschien groot, anderzijds boort het je inspiratiebron aan. Je hart en je besef om goed te willen doen in de wereld. Een goede voorouder zijn, een betere wereld creëren, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je nazaten. Daarbij beseffend waar je vandaan komt en de lijn verder doortrekkend voor de volgende generaties. Als je hier bewust van bent, kun je dit integreren in je werk. Gegarandeerd dat je meer zingeving en vervulling voelt. Je bent intrinsieker gemotiveerd, omdat het van binnenuit komt.

Loslaten van het eindresultaat

Een hoger doel nastreven, vraagt om uithoudingsvermogen en het loslaten van de eindstreep/ resultaat. Net als bij de piramide, zie je wel de wording en vooruitgang, maar niet de oplevering ervan. Je dient te accepteren dat het een continue proces is, een proces van vooruitgang, zonder dat je bij het ultieme eindresultaat komt/ bent. Dat tussentijds zien van vooruitgang vraagt om regelmatig stilstaan om deze tussentijdse successen te vieren. Het hogere doel is hetgeen je drijft en wat je tot actie blijft aanzetten.

Een continue cyclus van ontwikkeling

Voor een LT adem en uithouding is een ander model nodig dan we momenteel in werk gebruiken. Niet een lineair stijgende lijn van meer en meer, maar een cyclisch model. Het lineaire model leidt tot uitputting van menskracht, tot verzuim en vertrek. Steeds meer bereiken in minder tijd, met minder mensen. Dat werkt wel op de korte termijn, naar niet op de lange termijn. Niet als je een goede voorouder wil zijn en wil bijdragen aan werkgeluk voor komende generaties.

Het cyclische model gebaseerd op de 4 seizoenen is duurzaam. Het is het meest oude en natuurlijke model dat er is. Alle 4 de seizoenen zijn nodig voor vitaliteit in je werk. Het ontwikkelen van ideeën, samen werken en vieren, leren loslaten en opladen zijn 4 natuurlijke stadia die continue terugkomen en zichzelf terugverdienen als hier bewust aandacht voor is en de cyclus rondgemaakt wordt. Zo verhoog je de autonomie, betrokkenheid voor het team en de organisatie als geheel, en natuurlijk het werkgeluk. Zo krijg je samen meer voor elkaar!

De opbrengst van de toekomstreis en het 4 seizoenenmodel

Het team dat deze toekomstreis deed, maakte kennis met het 4 seizoenenmodel en doorliep op die dag deze cyclus. Ze deelden met elkaar hun persoonlijke bevindingen en verlangens. Hieruit ontstond een gezamenlijk hoger doel, waartoe ieder van hen een aandeel heeft te geven en te ontvangen. Daarin zit de kracht van het hogere doel. Als het samenkomt met een team of groep, ontstaat iets magisch. Een energie die ieder van hen vervulling geeft, maar ook het doorzettingsvermogen en steun om door te gaan, ook als het even tegenzit. Met elkaar lukt het om die piramide te bouwen, niet alleen voor jezelf en elkaar, maar vooral ook voor het werkgeluk van komende generaties!

Op de dag zelf werd veel geoogst. De volgende uitspraken mag ik met je delen:

  • “Ik heb meer focus.”
  • “Ik voel dat ik hard gewerkt heb, maar ik voel me ook ontspannen, gevoed en geïnspireerd.”
  • “Ik voel me meer verbonden met mezelf en mijn team.”
  • “Ik ben blij met ons gezamenlijke toekomstbeeld.”
  • “Ik heb een ruimer begrip van tijd. Voel me onthaast.”
  • “Met het delen heb ik kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dat lukt me niet altijd. Ik heb met aandacht geluisterd naar mijn teamgenoten.”
  • “Door deze cyclus heb ik inzicht gekregen omdat ik vanuit 4 verschillende perspectieven heb kunnen kijken.”

Eind augustus blog ik verder over dit team. Dan neem ik je mee wat ze vanuit deze dag en het cyclische model meenamen naar de dagelijkse praktijk. Heb je vragen of kun je hulp gebruiken, neem dan contact met me op. In hoeverre ben jij een goede voorouder? Als je je richt op de langere termijn, wat kun je dan bijdragen aan het hedendaagse werkgeluk?

Mirjam Wittenberg, Meer voor elkaar.com

In hoeverre ben jij een goede voorouder van werkgeluk?