Maak de weg vrij met gevoel

Om goed te kunnen samenwerken, is communiceren essentieel. Dat weten we allemaal. In alles wat we doen, communiceren we met elkaar via woorden. De juiste woorden geven aan wat je voelt en rekening houden met de ander is ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld feedback geven aan collega’s. Als je weet hoe je positief feedback geeft, betekent dat niet altijd dat je bij de juiste woorden komt in jezelf. Dat je dat wat je voelt naar buiten toe kan brengen. Denk maar eens aan een collega die lang van stof is en veel woorden nodig heeft om uit te leggen wat hij bedoelt. Of denk aan een collega die er niet aan begint en géén woorden uit, maar van binnen wel van alles voelt. Allebei voorbeelden waarbij de samenwerking in een team niet optimaal is. In deze blog draag ik oplossingen aan om het uiten van gevoelens in teamverband eenvoudiger te maken, zodat de weg vrij gemaakt wordt voor betere samenwerking in teams. 

Hulpstukken om eenvoudiger te communiceren

De samenwerking stimuleren en samen communiceren wordt eenvoudiger als we hulpstukken gebruiken die de woorden verduidelijken. Denk aan afbeeldingen bij een presentatie of tekeningen voor een vereenvoudiging van een ingewikkeld proces. Uiten wat mensen voelen wordt ook eenvoudiger met hulpstukken. Neem bijvoorbeeld alledaagse voorwerpen. Laatst was ik bij een team. Via het uitkiezen van een voorwerp was datgene dat ze wilden communiceren makkelijker. Woorden voor hun verhaal waren sneller gevonden en men bleef bij de essentie. Bovendien begrepen de ontvangers de boodschap sneller. Door de voorwerpen wordt het uiten van gevoelens ook makkelijker. Alledaagse voorwerpen spreken al gauw tot de verbeelding bij mensen en dat biedt enorm veel mogelijkheden.

Spel maakt communiceren met elkaar soepeler

Meer voor elkaar faciliteert verbinding tussen professionalsCommuniceren wordt ook eenvoudiger als we een spel gaan spelen. Spelen kun je zien als een soort smeermiddel dat de communicatie met elkaar en jezelf soepel maakt. Al spelende voelen we ons vrijer, aldus het Psychologie Magazine. In het spelen zit minder druk. Positieve energie en plezier zijn het effect. Door het spelen van een spel kom je gemakkelijk bij het gevoel en het geven van woorden aan je gevoel. Spel geeft veel ruimte aan non-verbale communicatie, zoals lichaamshouding, kleding en kleur. Niet voor niets heeft Lego Serious Play uitgevonden, waarbij het bezig zijn met je handen en het spelen met blokjes sneller leidt tot inzichten. 

Pak die winst!

Kortom, er valt winst te halen bij het stimuleren van de samenwerking door actief te zijn in spel en alledaagse voorwerpen. Dat maakt de weg naar het gevoel gemakkelijker waardoor de woorden vanzelf komen. Bovendien laat het visuele aspect van voorwerpen en spel de boodschap bij je ontvangers beter beklijven. Wil je meer en naar de oorzaak?

Opstellingen pakken de oorzaak aan

De voorbeelden van hierboven kun je zelf met je collega’s en team toepassen. Zoek je echter een oplossing om naar de diepere oorzaak te gaan waardoor het lastig is om woorden te uiten aan je gevoelens? Ben je nieuwsgiering welke invloed jouw systeem heeft op je werk en je team? Dan zijn opstellingen een mooie methode om bij je gevoelens te komen en meer verbinding met elkaar te creëren.

Opstellingen is een methodiek die dat wat onbewust in ons leeft, zichtbaar maakt. Het zit als het ware verkrampt en vast in ons. Bij de opstellingen die ik begeleid gaan we naar het gevoel en gebruiken we nauwelijks woorden. Woorden zitten vaak in de weg en halen je naar je hoofd. Je lichaam heeft kennis en eigen wijsheid en door het volgen van een beweging die in je zit, komen we bij de kern. Door naar het gevoel te gaan en het aan te kijken, krijgt het ruimte en lost de verkramping op.

In opstellingen zijn de woorden van het verhaal niet zozeer aan de orde. Dat is je hoofd, die wil graag een verhaal. Maar om de stroom vrij te maken, is het precieze verhaal niet belangrijk. Het mooie is, dat het delen en het contact erna heel anders verloopt. Het werken aan jezelf samen met je teamleden werkt heel verbindend. Je zit in eenzelfde schuitje en maakt anders contact met elkaar dan gebruikelijk het geval is. Dat werkt helend, voor jezelf, je collega’s en je organisatie.

Heb je interesse, neem dan contact met me op. 

Nieuwsgierige groet,

Mirjam de Nooij-Wittenberg | 06 48 42 02 00

jan ’23

Maak de weg vrij met gevoel