Minder werkdruk en meer plezier in je team

Onlangs was ik bij een team dat het ontzettend druk had met de lopende projecten. Volgens hen kon er niets meer bij. Dat volle bordje bleef maar vol. Toch wilden ze het heel graag anders. Lees in dit blog hoe zij het volle bord naast zich legden. Ik liet ze spelen en na afloop van het spelen was de kern van het probleem helder. Er ontstond inzicht in waar het drukke gevoel vandaan kwam en opeens leek het bordje een stuk minder vol.

Het begin

Samen deelden we eerst de projecten in fasen op en met post its maakten we inzichtelijk welke projecten er in welke fase lopen. Al snel bleek dat de bottleneck zat in niet afgeronde projecten. Daar bleven alle briefjes kleven. De andere fasen liepen door. In de eindfase zaten niet alleen de meeste projecten, maar ook nog eens de meest onbetaalde projecten. Dit bracht al wat inzichten in het team.

Naar de kern van het probleem

Om dieper inzicht te krijgen en de kern van het probleem zichtbaar te maken, zet ik behalve het hoofd ook andere zintuigen aan het werk. Hiermee wordt de creativiteit geprikkeld. Ditzelfde team ging aan tafel zitten en kreeg een heleboel alledaagse voorwerpen voor hun neus. Ze moesten allemaal met die voorwerpen de niet-afgeronde projecten neerzetten. Gelach en plezier vulde de ruimte. Het werk werd leuker en lichter. Een veld vol met voorwerpen was het resultaat. Om de beurt mocht men vertellen wat men had neergezet en de andere teamleden luisterden en keken mee. Wat hen opviel of vragen die opkwamen, zetten ze op papier. Dit gaven ze aan elkaar terug. Verbazing en enthousiasme was het effect.

De voordelen van spelen

Op ons werk spelen we over het algemeen niet zo vaak. We doen veel met ons hoofd en kijken naar cijfers en feiten. Dat is jammer, want hiermee laten we nieuwe inzichten en creatieve oplossingen liggen. Spelen kun je zien als een soort smeermiddel dat de communicatie met elkaar en jezelf soepel maakt. Als we spelen voelen we ons namelijk vrijer, aldus het Psychologie Magazine*. In het spelen zit minder druk en dat uit zich in positieve energie en plezier. De post its ordenen in fasen, geeft structuur en een kader. Ons hoofd wordt aan het werk gezet. Als we gaan spelen en voorwerpen letterlijk neerzetten, gaan we meer met ons gevoel aan de slag. Onbewust kiezen we de voorwerpen. Dat prikkelt de zintuigen en daagt de creativiteit uit wat het leidt tot andere invalshoeken en inzichten.

Dimensies van kijken

Uit de onbewust gekozen voorwerpen is veel informatie te halen, het gaat veel dieper dan een post it doet. Meerdere dimensies worden zichtbaar. Denk aan de symboliek van het voorwerp dat iemand eraan geeft, de positie (centraal, de rand), de grootte van het voorwerp, de volgorde of de materiaalkeuze. Zo komt men tot andere inzichten. Mensen hebben het zelf neergezet, het is hun eigen ervaring en hun teamleden fungeren als spiegel. Dat geeft nieuwe inzichten en leidt gezamenlijk tot andere, veelal creatievere oplossingen.

Van doelstelling naar blijvend resultaat

Dit team had na afloop helder wat de kern van het probleem was voor projecten die ze niet afsloten en waar het drukke gevoel vandaan kwam. Ze maakten samen een doelstelling en plan van aanpak om dat te veranderen. De nieuwe aanpak en inzichten vasthouden in de dagelijkse praktijk is makkelijker als men tussentijds successen viert. Bijvoorbeeld door wekelijks bij elkaar te komen en te delen wat al gelukt is. De doelstelling blijft zo top of mind en de motivatie blijft hoog. Immers wat al gelukt is, wordt zichtbaar.

Wil je de communicatie in je team soepeler laten verlopen en de druk eraf halen? Kun je hulp gebruiken bij procesverbeteringen en wil je met je team nieuwe inzichten en blijvende resultaten Verdient je team een knalfeestje om stil te staan bij de successen? Of kan je team een boost gebruiken die betere prestaties oplevert en mensen vol energie aan de slag laat gaan? Neem dan contact met me op. 

Nieuwsgierige groet,

Mirjam de Nooij-Wittenberg | 06 48 42 02 00

*https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/we-moeten-meer-spelen/

mei ’18

Minder werkdruk en meer plezier door te spelen met voorwerpen