Meer over opstellingen 

Met Meer voor elkaar maak ik gebruik van opstellingen. Hieronder leg ik uit wat ik bedoel familie- en bedrijfsopstellingen en waarom dit bijdraagt aan duurzame relaties en duurzame inzetbaarheid van mensen.

De onderstroom en bovenstroom

Elke organisatie kent een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is dat wat zichtbaar is en meetbaar is. Die neem je waar met je zintuigen. In de bovenstroom heb je een gesprek met je medewerker en schrijf en verstuur je e-mails. Er is tegelijkertijd ook een andere laag actief, die niet direct zichtbaar en tastbaar is. Dat is de onderstroom. Alles wat in deze stroom plaatsvindt gebeurt vooral onbewust. In de onderstroom liggen vele niet materiële verbindingen tussen mensen, gebouwen, organisaties etc. Deze verbindingen beïnvloeden de fysieke werkelijkheid in de bovenstroom.

Persoonlijke ontwikkeling en opstellingen 

Opstellingen is een methodiek die deze verbindingen in de onderstroom zichtbaar maakt. Werkplekken bieden ieder van ons uitdaging om jezelf te zijn. Verwachtingen, erbij willen horen, prestatiedruk, ze worden in een werkomgeving getriggerd. Dat uit zich regelmatig in ineffectieve samenwerking en communicatie gedoe tussen collega’s onderling of tussen leidinggevenden en hun medewerkers. Met opstellingen kun je dit probleem aanpakken en de communicatie verbeteren.

Opstellingen maken zichtbaar welke belemmerende patronen nog invloed hebben op je werk. We zijn onbewust loyaal aan onze ouders, grootouders en voorouders. In ons dagelijkse leven herhalen we vaak de patronen van eerdere generaties, zonder dat we dit bewust doen. Dat privé verleden nemen we ook mee naar ons werk en kan ons vandaag de dag belemmeren te floreren. Zo kunnen opstellingen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

Resultaten met persoonlijke opstellingen

Door je bewust te worden van je subjectieve blik waarmee jij in de wereld staat en dat de manier van hoe je bent opgevoed jouw vandaag de dag beinvloed, maakt je al een stap dichter bij jezelf. Als je blokkades die je belemmeren kunt aankijken en loslaten, kun je kiezen om anders te gaan samenwerken en communiceren met je collega’s. Hierdoor blijf je beter bij jezelf, durf je beter uit te spreken waar je zelf voor staat, wat je nodig hebt en neem je andermans reacties minder persoonlijk op. Je communiceert als het ware neutraler, wat leidt tot minder gedoe onderling. Je kan zinvoller bijdragen. Communiceren met elkaar wordt eenvoudiger en positiever. Samen wordt je productiever! 

Bedrijfsopstellingen maken de improductiviteit zichtbaar

Een organisatie is net als een familie, een systeem. De producten, het gebouw, de mensen of afdelingen die er werken, alles kan opgesteld worden. Tussen alles werkt de energie van de onderstroom.

Bij bedrijfsopstellingen maken we zichtbaar welke belemmerende patronen in een organisatie of team spelen. We zijn ook daar onbewust loyaal aan leidinggevenden en directie (systemisch onze ouders) en de oprichters (voorouders), maar ook degene die voor ons in een functie hebben gezeten. Improductiviteit vandaag de dag, wordt nog beïnvloed door onafgehandelde zaken uit het verleden. Ook dat belemmert ons onbewust vandaag de dag te excelleren. Symptomen binnen een organisatie zijn gefrustreerde medewerkers, klagende klanten, vervolgens hoog verloop en ziekteverzuim en vertrekkende klanten.

Opstellingen raken de essentie

De kracht van opstellingen zit in het feit dat je op een zeer snelle en effectieve manier de essentie van een vraagstuk naar boven haalt. Daarbij ga je voorbij aan analyses, symptomen en vaste patronen. Je spreekt het zelfoplossend vermogen van mensen aan, zodat vanuit een diepere laag de oplossing kan ontstaan. De ervaring leert dat dit soort opstellingen vaak duurzamer zijn en meer effect hebben.

Opbrengst van bedrijfsopstellingen

Bedrijfsopstellingen kunnen die verborgen verhalen naar boven halen en zichtbaar maken, waardoor de grond weer schoon is en vruchtbaar om op te groeien. Bedrijfsopstellingen en ook corporate rituelen gaan naar de kern en de diepere laag. Maar dan heb je ook wat! Niet alleen voor jezelf, ook voor je huidige medewerkers en klanten. Maar vooral ook voor de toekomstige generaties (van medewerkers). Zij kunnen vrijer excelleren! Dat is nog eens duurzaam inzetbaar! Dat vraagt om moedig leiderschap gericht op de toekomst!

Mijn stijl van opstellen: het nieuwe opstellen

In elke opstelling worden elementen ingebracht die worden gerepresenteerd door de deelnemers, zogenaamde representanten. Zo ontstaat in de ruimte een ‘tableau vivant’ dat iedere keer weer op indrukwekkende wijze duidelijk maakt wat er nodig is om een beweging en succes te creëren.

Ik werk het liefst met een groep in plaats van individueel, omdat ik van mening ben dat je met een groep elkaar versterkt en daardoor meer bereikt. Ook vind ik de verbinding die ontstaat tijdens deze sessies ontzettend mooi. Daarnaast maak ik gebruik van een mix van familie- en organisatieopstellingen. Je neemt namelijk jezelf mee naar het werk.

Mijn stijl van opstellen kenmerkt zich door:

  • Bewegen en voelen in stilte
  • Diepgang door space holders

Ik werk volgens de methode van Hylke Bonnema, het nieuwe opstellen. Ik ben gediplomeerd opsteller en dat betekent dat ik mijn eigen stukken heb aangekeken, om zuiverder te faciliteren en representeren. Daarnaast betekent het nieuwe opstellen dat we meer diepgang bereiken door de beweging te volgen en nauwelijks te praten tijdens de opstelling. Het is een vrijere vorm van opstellen vergeleken met het klassieke opstellen waarbij iedereen op een plek gezet wordt en niet vrij mag bewegen. Door in stilte op te stellen, kunnen we beter voelen en de beweging die in ons zit volgen.

Behalve vraagstellers neem ik ervaren representanten mee, zogenaamde space holders, waardoor we sneller naar de kern van het probleem kunnen en de veiligheid gewaarborgd wordt. Door hun ervaringen en werk aan hun eigen innerlijke stukken, gaan we meer de diepte in. Zo ontstaat een rijke opstelling die de kern zichtbaar en voelbaar maakt, zodat iemand dichterbij zijn eigen kern komt en meer voor elkaar krijgt.

Altijd maatwerk

Ieder mens, ieder team, iedere organisatie is anders. Daarom bied ik maatwerk. Wil jij vooruit met jezelf en je team? Zoek je verbinding en verdieping met elkaar? Wil je het transformatieproces versnellen en verdiepen? Neem contact met me op voor een vrijblijvende afspraak. Bel 06 48 42 02 00 of mail mirjam@meervoorelkaar.com

In de verbindende bijeenkomsten die ik organiseer en co-creëer, maak ik behalve bedrijfsopstellingen ook gebruik van corporate rituelen. Ook is een mix van beide heel goed mogelijk. Als basis gebruik het 4-seizoenenmodel. 

Voorbeelden van bijeenkomsten die ik heb organiseerd vind je onder Portfolio.

Meer weten, neem gerust contact op.