Privacy verklaring Meer voor elkaar

Bemmel, maart 2021

Doeleinden en gebruik van persoonsgegevens

Om je in staat te stellen contact met mij op te nemen (ook via social media)

Meer voor elkaar (voorheen Buro Sprint) gebruikt je persoonsgegevens als je contact met ons opneemt, per telefoon, e-mail of via een contactformulier op de website van Meer voor elkaar. We maken ook gebruik van Facebook en Linkedin. We verwerken je gegevens om je vragen te beantwoorden en te reageren op berichten. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor indien afgesproken het maken van het offertes en facturen.

Op dit moment maakt Meer voor elkaar geen gebruik van nieuwsbrieven.

Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Meer voor elkaar. We verstrekken je gegevens niet zonder dat Meer voor elkaar de gegevensverstrekker daarvan op de hoogte heb gesteld en waar we noodzakelijk toestemming hebben ontvangen.

Externe partijen

De volgende externe partijen hebben mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens, voor de levering van hun producten of diensten aan Meer voor elkaar:

  • ​Hosting Provider: Heijsen internet
  • Mailservice Provider: Google mail en Roundcube (via Heijsen Internet)
  • Analytische statistieken: Google Analytics
  • Financiële administratie: Minox en Onderneem het anders

Als deze externe partijen jouw persoonsgegevens verwerken (mogelijk ten behoeve van Meer voor elkaar), zal Meer voor elkaar de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is. Deze externe partijen zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In andere gevallen verstrekt Meer voor elkaar je persoonsgegevens niet aan externe partijen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens tot wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

Beveiliging

Bestanden met persoonsgegevens zijn met wachtwoorden beveiligd.

Als persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was), zullen in dergelijke gevallen de personen wiens gegevens het betreft worden geïnformeerd.

Uitoefenen rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heb je ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdracht (data portabiliteit). Om één (of meer) van deze rechten in te roepen, neem dan contact met Meer voor elkaar. Om zeker te zijn dat jij degene bent wie je zegt te zijn, kunnen we aanvullende informatie vragen ter verificatie van je identiteit. Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde zoals hierboven beschreven, dan kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Klachten

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je ontevreden bent over het gebruik van je persoonsgegevens.

Nog vragen

Als je na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen hebt over hoe Meer voor elkaar omgaat met jouw persoonsgegevens, of als je andere opmerkingen hebt, neem dan gerust contact via mirjam@meervoorelkaar.com