Successen vieren zonder cijfers

Jan ’23 -Laatst woonde ik een teambijeenkomst bij. Een mooi opgemaakte Excelgrafiek liet ons zien hoe we de afgelopen tijd gedraaid hadden. Balkjes, kleurtjes, het zag er keurig uit. De cijfers waren aan het woord. De energie zakte weg bij de meeste aanwezigen. Enkele mensen namen het voortouw, de rest was stil. Enigszins onbevredigd verlieten we de vergaderzaal. Herkenbaar?

Dit kan ook anders! Als teamleider laat je nogal wat liggen door de aandacht alléén op cijfers te richten. Een boost creëren die betere prestaties veroorzaakt en mensen vol energie aan de slag laat gaan is natuurlijk veel fijner. Voor zowel team als individu. Hier komen mijn tips om successen te vieren zonder cijfers, wat zorgt voor een groeiend wij-gevoel en sneller leidt tot betere prestaties.

Beweeg met het lichaam

Cijfers en grafieken zorgen dat we met ons hoofd aan het werk gaan. Omdat we meer zijn dan ons hoofd en op het werk ook ons gevoel en lichaam bij ons hebben, kun je daar maar het beste ook gebruik van maken. Ga bijvoorbeeld eens staan tijdens een bijeenkomst en gooi een balletje bij een beurt. Een beetje wennen misschien, maar wél een aanrader voor meer energie in je team.

Deel het onderweg zijn

Wat cijfers doen is een resultaat weergeven. Vraag je eens af: draait het om het resultaat, het winnen of gaat het om iets anders? Als je bijvoorbeeld een wereldreis maakt, is de fun van je reis dan dat je bent gearriveerd, dat het achter de rug is of draait het om de ervaringen die je onderweg opdoet? Als je dit beseft, sta dan eens bewust stil met je team bij de opgedane ervaringen in plaats van de resultaten. Het samen delen van het plezier. Praat eens met elkaar over waar je blij van werd deze week. Laat de cijfers niet aan het woord, maar deel met elkaar de plezierige ervaringen. Dit leidt gegarandeerd tot meer energie in je team.

Maak het tastbaar naar nu

Cijfers zijn niet voelbaar. Als je bijvoorbeeld jaardoelstellingen formuleert voelen ze nog zo ver weg, niet tastbaar. Hoe is het concreter te maken naar het nu? Het delen van de ervaringen over wat er al gelukt is, zorgt eerder dat je in beweging komt dan wanneer je alleen de cijfers bekijkt. Waarom zou je wachten tot het jaar voorbij is? Juist stil staan bij wat nu al bereikt is, geeft een ieder weer energie om verder te kunnen.

Stil staan bij wat al goed is

Veel informatie is vaak gericht op wat nog niet gelukt is. Daarmee geef je impliciet aan dat het nog niet goed genoeg is. De aandacht gaat naar het te kort, het gevoel te kort te schieten. Cijfers geven aan dat het nog beter moet. Motiverend werkt het als je de aandacht bewust richt op wat al wel gelukt is en dat mensen zelf laat vertellen, in plaats van de cijfers het woord te geven. Dat is positief en actief tegelijk. Door de aandacht bewust te richten op wat al bereikt is, en wat goed ging, groeit het wij-gevoel, de positiviteit en leidt dit sneller tot betere prestaties.

Meer verdieping met corporate rituelen

Heb je ook wel eens gedacht aan successen vieren middels een ritueel? Ik help teams met het stilstaan bij hun successen met behulp van corporate rituelen. In elke gemeenschap, ook in organisaties, geven rituelen kracht en verdieping aan momenten van vieren en veranderen. Het helpt deelnemers uit het hoofd te komen. Een ritueel stimuleert mensen trots te zijn en dat te delen met elkaar, zodat de verbinding met elkaar voelbaar wordt. Dat levert nieuwe energie op! En beter resultaat!

Een ritueel is kort en krachtig. In zijn eenvoud doet het zijn werking. Denk hier ook agile. De start van een project, onderweg en einde zijn allemaal momenten om een boost te geven. Ik zelf kijk ook altijd naar de natuur en de seizoenen. De ideeën voor een project zijn de winterfase, de start naar doen is de lente. Het project in zijn volle bloei, bij het al opleveren van enkele deliverables is de zomer die gevierd mag worden. En het einde, de vruchten en het loslaten, alvorens weer door te gaan, kun je zien als de herfst. Al deze momenten zijn er ook in projecten en verdienen de aandacht om bij stil te staan. Dat zorgt voor verbinding, stijging van productiviteit en geeft een beter eindresultaat!

Ik hoop dat deze blog je aanspoort tot meer momenten van successen vieren, met en zonder cijfers!

Hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Nieuwsgierige groet,

Mirjam de Nooij-Wittenberg | 06 48 42 02 00 

Successen vieren zonder cijfers